Keeleõpe ei ole sprint, see on maraton!

 

Meie keeltekool asub Võru linnas alastes aastast 2010.

Pakume keeleõppijale võimalust õppida oma kodulinnas töö ja pere kõrvalt, just temale sobivas tempos ja vormis. Me ei kiirusta oma õppijaid tagant ega survesta neid, me ei hinda ega anna hinnanguid. Meie järgime õppija tempot: kui tema on valmis edasi liikuma, siis me liigume edasi, kui ta vajab veel aega sama asja juures, siis me oleme seal – harjutame, proovime, eksime, proovime uuesti.  Ainult turvalises ja stressivabas õhkkonnas õnnestub õppimine ja omandamine. Mida rohkem me naudime õppimist, seda kauem me seda teha tahame ning seda parema keeleoskuse me omandame. “Keeleõpe pole sprint, vaid on maraton”, on meie moto. Anname endale aru selle kohta, et ühtegi keelt ei ole võimalik omandada kohe ja kiiresti! Seda on oluline teada, et inimene ei looks endale ebarealistlikke ootusi, pettudes iseendas. Keeleõpe vajab aega, tähelepanu ja kannatlikkust. Õppija vajab rahu, tuge ja süstemaatilist juhendamist ning häid õpikaaslasi. Mida enam inimene ise panustab  õppimisele, seda kiiremini ta keele omandab. Kui aga muude kohustuste kõrvalt on tundi jõudmine parim, mis ta teha suudab, siis on see ikka parem kui mitte midagi, sest sellega tagab õppija endale edasiliikumise!

Õppides rõõmuga, olles iseendaga kannatlik, jõuame kaugele! 

Õppijal on alati võimalus meie juurde tagasi tulla ja jätkata poolelijäänud kohalt.

Tunnis, tee- või kohvitassi kõrval, mõnusas seltskonnas möödub aeg kiiresti ning keeleõppest võib kujuneda kasulik hobi! Peale keeleoskuse leiavad õppijad endale ka uusi sõpru ja toovad elevust oma argiellu.

Ka minu enda elu kõige põnevamad seiklused ja kohtumised on toimunud just tänu heale keeleoskusele. 

Kui sa kahtled, kas tulla õppima või mitte, siis tule ikka! Kingi endale veidi aega ja põnevust. Aga Sulle, armas keeleõppija, soovin palju arendavaid tunde, uusi avastusi ja eduelamusi. Soovin, et Sul jätkuks iseendaga pikka meelt, et jõuda oma eesmärgini!

Ulvi Reeder

Koolitusjuht, inglise keele õpetaja

Meie õpetajad

Ulvi Reeder

inglise keel, koolitusjuht

2010 aastal, olles äsja tagasi tulnud Võru linna, otsustasin ühildada oma hobi ja kõik selle hetkeni õpitu - sündis keeltekool, mis hakkas aasta-aastalt kasvama ja küpsema. Laienemine pole minu jaoks eesmärk, pigem kvaliteet. Teen oma tööd kire ja armastusega, naudin inimestega koos õppimist ja õpetamist, keerukana näivate asjade lihtsaks seletamist, huvitavate õpisituatsioonide loomist, inimeste kuulamist ja julgustamist. Olen õppinud lugema inimeste silmadest põnevust, väsimust, lootusetust ja võidurõõmu. Õppija mõistmine aitab mul valida tundideks sobivaid õppemeetodeid. Leian, et huumor, avatus ja hea õhkkond õppegrupis ei tohiks kunagi puududa. Samuti kohv ja tükk šokolaadi:) Mul on täiskasvanute koolitaja VI tase ja õpetan inglise keelt alates 2002.

Kadri Kõiv

(laste) inglise keel

Esimene kokkupuude inglise keele õpetamisega oli mul juba gümnaasiumi lõpuklassis. Sealt tuli ka otsus,et tahan saada õpetajaks. Asusin bakalaureuseõppesse Tartu Ülikooli ja lõpetasin selle 2012. Minu põhiline sihtgrupp on alati olnud lapsed. Õpetan neid nii gruppidena kui individuaalselt. Olen alati tõdenud, et lapsed õpivad kõige paremini läbi mängude ja laulude. Seega on meil tundides ka palju rõõmu ja nalja. 2018 läbisin andragoogika kursuse, mis valmistas mind ette täiskasvanute õpetamiseks. 2020 aasta sügisest alustasin tööd põhikoolis ja gümnaasiumi inglise keele õpetajana. See on uus ja väga põnev väljakutse.

Helgi Lehemets

vene keel, eesti keel vene keele baasil

Olen 32 aastat töötanud gümnaasiumi õpetajana . Alles viimastel aastatel olen enda jaoks avastanud täiskasvanute õpetamise mis on väga põnev valdkond. Olen lõpetanud E. Vilde nim. Tallinna Ped. Instituudi – vene keele ja kirjanduse õpetaja erialal ja Tartu Riikliku Ülikooli – saksa keele õpetaja erialal. Avatud Meele Instituudis läbisin täiskasvanukoolituse programmi. Oman andragoogi kutse V taset.

Õie Ristioja

saksa keel, inglise keel

Lõpetasin Tartu Ülikooli saksa filoloogina aastal 1984 ja sestpeale olen jaganud keeletarkust noorematele ja vanematele koolijütsidele Võrumaal. Töötades Võrumaa Kutsehariduskeskuses olen kokku puutunud paljude valdkondadega ja jaganud õpetamisrõõme ja –muresid oma õpilastega. Eriti tore on töötada täiskasvanud õppijatega, kes oskavad endale eesmärke seada ja õpetaja toel usinasti nende poole püüdlevad. Sära ja uudishimu nende silmis ei luba ka õpetajal rooste minna. Pikka aega olen tegelenud tõlkimisega ja teinud kaastööd Eesti Rahvusring­häälingule, koostöös Goethe Instituudiga olen viinud läbi täiendkoolitusi meie saksa keele õpetajatele.

Jaana Tanilsoo

Inglise keel

Inglise keelega olen kokkupuutunud juba kooli east. Lõpetasin Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi Inglise keele eriklassis. Minu huvi reisimise ja erinevate kultuuride vastu viis mu maailm avastama peale kooli lõppu. Elasin, reisisin ja töötasin USAs, Austraalias, Uus - Meremaal. Seljakotirändajana Lõuna-Aasias ning ka Prantsusmaal ning eelmisel aastal põgusamalt Lõuna - Ameerikas. Pikemat aega peatusin Inglismaal, kus töötasin, suhtlesin ning elasin kohalike inimestega Somerseti maakonnas 10 aastat. Samuti õppisin ka kraniosakraal teraapiat inglise keeles. Eelmise aasta suvel jõudsingi tagasi Eestisse. 2020. aasta sügisest alustasin täiskasvanute koolitaja kursust, et osata jagada oma kogemusi ning keele oskust teistega. Õpetan inglise keelt Orava põhikoolis. 2020 aastal alustasin Reeder Keeltekoolis inglise keele õpetajana.

Kaja Vodi

eesti keel, soome keel

Olen lõpetanud E. Vilde nim Tallinna Ped Instituudi eesti keele ja kirjanduse õpetajana ja saanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis ning hetkel omandan samas soome keele õpetaja kutset.Õpetajana olen töötanud erinevas vanuses õpilastega 20 aastat ja neist viimased kolm aastat ka soome keele õpetajana Võrumaa Kutsehariduskeskuses, Mulle endale meeldib pidevalt areneda, otsida uusi võimalusi ja anda kõike seda edasi ka õpilastele. Meeldib näha sära õpilaste silmis, kui nad on enda jaoks midagi olulist teada saanud või otsitavatele küsimustele vastused leidnud. Leian, et areng on alati kahepoolne ja selleks tuleb mõlemal, nii õpilasel kui õpetajal, anda endast parim.

Anneli Treumuth

itaalia keel

Olen õppinud itaalia keelt nii Tartu Rahvaülikoolis kui ka Itaalias, Pisa linnas (Toscanas), välismaalastele mõeldud keeltekoolis, kus saavutasin kõige kõrgeima keeletaseme C2. Viimased 7 aastat on olnud itaalia keel minu koduseks keeleks. Oma teadmisi olen jaganud suvekursusi korraldades, individuaalõpet tehes ja Vahemeremaade köögikursusi korraldades. Teen ka tõlketöid ning aitan koostada ärikirju. Täiskasvanute õpetamist hakkasin õppima käesoleva aasta augustist ja pean seda ülihuvitavaks ning vajalikuks. Keeleõpe toimub loomulikult vastavate programmide alusel, kuid kuna olen elanud ühtekokku 9 aastat Itaalias, siis leian et peamine on muuta tunnid huvitavaks läbi isiklike põnevate kogemuste ja huumoriprisma. Õppimine võib olla vägagi lõbus.

Triinu Gerrin

eesti ja prantsuse keel

Olen õppinud Tartu Ülikoolis eesti ja soome, elukoolis inglise ja prantsuse keelt. Ma ei ole kunagi teadlikult õpetajaks tahtnud saada, kuid õpetama hakkasin juba 30 aastat tagasi! Mu kõige esimene õpilane oli mu oma õde, kellele hakkasin keskkoolis käies õpetama inglise keelt. Ja sestsaadik olen alati kedagi õpetanud, nii täiskasvanuid kui lapsi, nii eesti, soome, inglise kui ka prantsuse keelt. Et ma kümmekond aastat tagasi hakkasin suure huvi ja innuga permakultuuriga tegelema, siis jagan ka oma looduslähedase aianduse kogemust, korraldan talguid ja õppepäevi.

Merlin Metsla

inglise keel

Keeled on olnud minu lemmikõppeaine alates põhikoolist ja huvi erinevate keelte ja kultuuride vastu on säilinud läbi aastate. Seiklushimu on mind viinud kaheks suveks tööle Ameerika Ühendriikidesse, 8 kuuks Inglismaale ning 2015-2017 veetsin töötades Brasiilias, õpetades kohalikele lastele inglise keelt. Lühidalt olen asendanud inglise keele tunde ka Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumis ning Inglismaal õpetasin huvilistele eesti keelt. Seega on mul olnud õpilasi vanuses 7 kuni 70. Lisaks õpetamisele olen teinud keelealast tööd ka tõlgi ja tõlkijana. Reeder Keeltekoolis töötan 2017. aasta septembrist ning 2019. a. lõpetasin andragoogika kursuse.Täiskasvanud õppijatega töötamise teeb põnevaks ning meeldivaks nende juba laialdane kogemustepagas erinevates valdkondades ning suur soov ise õppida ja end täiendada.2020 aasta sügisest alustasin tööd lisaks ka põhikooli inglise keele õpetajana.

Irina Porohnja

VENE KEEL, EESTI KEEL

Irina on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Ülikooli. Tal on keeleõpetajana kogemus alates aastast 2002 (vene keel emakeelena), vene keel võõrkeelena alates 2011 ja eesti keel vene keele baasil A1 ja A2 tasemele alates 2019. Irina on väga hinnatud täiskasvanute koolitaja ja õpetaja, kes loob keeleõppeks sõbraliku ja rõõmsameelse õhkkonna ning julgustab kõiki õppima. Ta ütleb, et keeleõpe on väga huvitav, vigu pole vaja karta ning võimalus suhelda vabalt võõrkeeles toob alati rõõmu.